مشاوره در پرونده های حقوقی

دفتر وکالت رمضانزاده با بیش از ۲۰سال سابقه و تجربه با مهارت،توانایی وتخصصی در رسیدگی به دعاوی حقوقی شما را یاری می نماید .

 

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها شامل: تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع، ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال، صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول، خلع يد، قلع و قمع ، مطالبه اجرت المثل ايام تصرف، مطالبه ديون و خسارات، دعاوي تقسيط ، فسخ قراردادها، استرداد مورد معامله ، اثبات مالكيت دادخواست تخليه ، افزايش اجاره بها، مطالبه اجاره بها و …

دادخواست هاي مربوط به اسناد سجلي شامل : ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد واقعي افراد و دعاوي تغيير نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و…

دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي كه هم اينك قسمت اعظمي از دعاوي مطرح شده در دادگاهها را تشكيل مي دهد شامل : استرداد هداياي نامزدي، مطالبه خسارات وارده ناشي از بر هم زدن نامزدي، دادخواست اجازه ازدواج به دليل خودداري پدر از اذن در ازدواج بدون دليل شرعي و قانوني، دادخواست ابطال عقد نكاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اكراه در عقد، اثبات زوجيت دائم و موقت از طرف مرد و زن، الزام زوج به ثبت واقعه نكاح دائم و موقت، بطلان عقد نكاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذكر مدت در عقد، مطالبه مهريه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، صدور قرار تأمين عين خواسته، تقسيط مهريه، تمكين، تعيين تكليف از طرف زن، مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر كارشناس و الزام زوج به پرداخت آن، الزام زوج به تهيه و تعيين منزل مستقل، منع اشتغال زوجه از طرف زوج، دعاوي طلاق از طرف زوج و طلاق توافقي، صدور گواهي عدم امكان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد، اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمكين زوجه – مجنون بودن زوجه- بيماريهاي صعب العلاج زوجه- محكوميت زوجه به حبس- اعتياد زوجه، ترك زندگي مشترك از طرف زوجه، عقيم بودن زوجه، غايب مفقود الاثر بودن زوجه، فسخ نكاح به لحاظ جنون زوج و ابتلاء به عيوبي كه قانون شمرده است، تخلف زوج از شرط صفت و تدليس و تدليس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه، ابطال طلاق، الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت، الزام زوج به ثبت واقعه رجوع، مطالبه اجرت المثل كارهاي انجام شده در طول زندگي مشترك، استرداد طفل از طرف پدر و مادر، الزام به تحويل فرند مشترك و صدور حكم حضانت طفل، دعاوي سلب حضانت و سرپرستي فرزند مشترك و تعيين حضانت او براي پدر و مادر به لحاظ اعتياد- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا- ابتلا به بيماري هاي رواني – تكدي گري- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف- اعتياد به مشروبات الكلي، دادخواست ملاقات فرزند مشترك با تعيين اوقات ملاقات و زمان و مكان از طرف پدر و مادر، استرداد جهيزيه، تعيين نفقه فرزند مشترك و …

دادخواست هاي مربوط به مطالبات ديون به استناد سند عادي واعسار از پرداخت، صدور قار تأمين خواسته ، تقسيط، مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، مطالبه خسارت ديركرد و …

دادخواست هاي مربوط به دعاوي تجاري شامل : انحلال شركت سهامي عام و خاص به لحاظ كم بودن سرمايه شركت از حداقل ميزان مندرج در قانون، عزل مدير شركت به لحاظ ورشكسته بودن- خيانت در امانت- محكوميت به اختلاس- كلاهبرداري، مطالبه ديون شركت سهامي از مديران، انحلال شركت هاي مختلط سهامي- مختطط غير سهامي- شركت با مسؤوليت محدود – شركت نسبي به لحاظ متوقف شدن فعاليت هاي شركت- عدم تشكيل مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب سال مالي شركت و…

دادخواست هاي مربوط به دعاوي طاري شامل : ورود ثالث در مرحله بدوي و تجديد نظر، دعاوي تقابل و …

دادخواست هاي مربوط به اعتراض به حكم – واخواهي – تجديد نظر- فرجام خواهي- شعب تشخيص ديوان عالي كشور و …

درخواست هاي مربوط به امور حسبي شامل : صدور حكم حجر، حكم رشد از طرف دختر و پسر، مهر و موم تركه متوفي و تقسيم تركه ، حصر وراثت و …

دادخواست هاي مربوط به ديوان عدالت اداري شامل: اعتراض به رأي كميسيون ماده ۱۰۰، اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف اداره كار و …

 وبسایت وکیل دادگستری علی رمضانزاده 

آدرس:

.-

تلفن:

              ۰۹۱۲۱۲۱۳۳۹۱              

پست الکترونیکی:

vakil.ramezanzadeh@gmail.com

Ramezanzadeh_n@yahoo.com

تلگرام:

کانال تلگام ما :                    vakilramezanzadeh@

ارتباط با وکیل در تلگرام : Vakilaliramezanzadeh@

اینستاگرام:

Instagram:https://www.instagram.com/Ramezanzadeh

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید:

Solve : *
20 − 7 =