رسیدگی به دعاوی ملکی

دعاوی ملکی عبارتند از دعاویی که موضوع بر روی یک مال (مال غیر منقول) واقع می گردد به مانند الزام به تنظیم سند ،الزام به تحویل ملک ، تفکیک و افراز، تخلیه ملک تجاری ، خلع ید ، رفع تصرف عدوانی و…

با توجه به تنوع و کثرت قوانین مربوط به املاک در کشور ما از قانون مدنی گرفته تا قانون ثبت اسناد و املاک و … و همچنین وجود رویه قضائی خاص و در برخی مواقع متناقض و مبهم، دارا بودن تخصص و اشراف و تبحر در طرح، تعقیب و پاسخگویی به دعاوی ملکی امری ضروری می باشد.

کلیه دعاوی ناشی از خرید و فروش و اجاره املاك از قبیل.. الزام به تنظیم سند/الزام به اخذ پایان كار و صورتمجلس تفكیكی/الزام به تنظیم سند رسمی اجاره/تخلیه املاک تجاری و مسكونی/مطالبه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت/ تجویز انتقال منافع.

 كلیه دعاوی راجع به تصرفات غیرقانونی املاک از قبیل خلع ید/رفع تصرف عدوانی و ….

كلیه دعاوی راجع به املاک واموال مشاع ومشترک (شركت یا ارث)به مانند  افراز/دستور فروش ملک مشاع/تقسیم ….

تنظیم، تفسیر و پشتیبانی و انعقاد كلیه قراردادها  مربوط به ملک……جملگی از اموری هستند که نیاز به وجود متخصص امر می باشد و موسسه با وجود وکلای متخصص وتجربه  قضات بازنشسته و مشاوره اشخصاص آ/گاه به قوانین مرتجع مراجع رسمی به مانند دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت قادر به پیگیری امور مرتجعین در مسائل فوق می باشد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید:

Solve : *
15 + 22 =