• .
  .
 • .
  .
 • .
  .

خدمات دفتر وکیل رمضانزاده

ثبت شرکت و برند
 چناچه برای ثبت یک شرکت ،تهیه اساسنامه ،ثبت صورت جلسات ، انحلال و ورشکستگی و کلیه امور مربوط به شرکت نیاز به مشاوره و خدمات یک وکیل دادگستری…
رسیدگی به دعاوی ملکی
دعاوی ملکی عبارتند از دعاویی که موضوع بر روی یک مال (مال غیر منقول) واقع می گردد به مانند الزام به تنظیم سند ،الزام به تحویل ملک ،…
رسیدگی به دعاوی خانواده
متاسفانه یکی از مصائب  جامعه امروز ما بروز اختلافات خانوادگی در بسیاری از خانواده ها، بخصوص خانواده های جوان است که در نتیجه اختلاف حاصله به  محاکم دادگستری…
رسیدگی به دعاوی حقوقی
حقوق مدنی ایران  برای برقراری صحیح روابط اجتماعی فیمابین افراد اجتماع وضع شده است و اصول صحیح چگونگی این روابط را تبیین میکند. این امور شامل احوال شخصیه…
رسیدگی به دعاوی کیفری
حقوق کیفری شامل جرایم / مجازاتها و قوانین جزایی میباشند. در واقع  اقدامات مجرمانه که سبب اخلال درنظم عمومی می شود را در حقوق کیفری شناسایی و قانونگذار…
خدماتِ دفتر حقوقی وکیل علی رمضانزاده
۱_مشاوره حضوری در محل دفتر ۲_مشاوره غیر حضوری برای افرادی که خارج از . هستند از طریق ارسال مدارک به ایمیل (تلگرام) ? پست الکترونیکی: vakil.ramezanzadeh@gmail.com Ramezanzadeh_n@yahoo.com تلگرام: کانال…

مهارت ها و تخصص ها

 • مشاوره حضوری در محل موسسه
 • مشاوره غیر حضوری برای افرادی که خارج از . هستند
 • مشاوره تخصصی در امور مربوط به تنظیم اسناد
 • مشاوره تخصصی در امور مربوط به قانون کار ,امور گمرکی ,امور بازرگانی….
 • مشاوره تخصصی در بحث امور خانوادگی قبل و بعد از ازدواج
 • مشاوره تخصصی در زمینه امور ملکی و ثبتی به مانند بحث تفکیک ,افراز,تقسیم ,تخلیه ,خلع ید و فروش مال مشاع , نقشه های ثبتی و ملکی…
 • مشاوره تخصصی در زمینه امور شرکت ها,ثبت برند,ثبت صورت جلسات,امور ورشکستگی و …..
 • پذیرش و انجام حکمیت و داوری در دعاوی و قراردادها